HARUN YEŞİLOVA harunyesilova65@gmail.com

MÜLAKAT YERİNE HER ZAMAN VE DAİMA LİYAKAT

31 Ocak 2024 Çarşamba 19:22

Idare, kanunları ve buna bağlı mevzuatların tarafından kendisine verilen görevleri ifa etmek için her zaman insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır.

İhtiyaç duyulan insan kaynağı ne kadar yetenekli ve başarılı olurlarsa yerine getireceği görev de en üst düzeyde yapılacaktır.

En iyinin kim olacağı sorusu kamu personel alımı yönteminin en iyinin ne olacağı sorusuna verilen cevap ile orantılı olacaktır. Bunu ölçmenin en iyi yolu tabii ki sınavlardır.

Bu sınavlar yazılı ve sözlü olarak uygulanmaktadır. Şu gerçeği ifade etmekte fayda var; nesnel ölçütlere göre yazılı sınavlar her zaman sözlü sınavlardan daha güvenilir bir ölçme aracıdır. Bilindiği üzere kamuda mülakat uygulanması iki şekilde yapılmaktadır birincisi kamu hizmetine ilk girişte ikincisi ise görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarında ölçme yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Bizim burada ele alacağımız konu kamu hizmetine ilk girişte yapılan sınavlarda ölçme aracı olarak kullanılan mülakat sistemidir. 3 Mayıs 2002'de yürürlüğe sokulan kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelikle memurluğa girişte merkezi sınavla personel alınması sistemi daha da merkezi hale getirilerek liyakat ön planda tutulmuştur. Ancak son yıllarda birçok kamu kuruluşu memur alımlarında ya KPSS puanı  şartı olmadığı ya da KPSS puan şartının olduğu ama düşük puana yüksek sözlü puanı verilerek personel alındığı gözlemlenmektedir.

Oysa 1982 Anayasası'nda kamu hizmetine girişte görevin gerektirdiği niteliklerden başka ayrımın gözetilmeyeceği madde 70'te açık bir şekilde yer almaktadır. Bundan anlayacağımız üzere kamu hizmetine girişte liyakat ve eşitlik ilkeleri temel unsur olarak ele alınmıştır. İdareye kamu hizmetine talip olanlar arasında en iyi ve en yeterli olanı seçmek durumundadır. Kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması için bu çok gerekli bir şarttır. Yapılan KPSS larında görevin gerektirdiği bilgiler genel kültür gibi birçok yönden adaylar ölçülmektedir.

Bu yapılan seçme sınavı ile kamu hizmetini alınacak personeli istihdamında iltimasın azalması motivasyonun arttırılması amaçlanmaktadır. Geldiğimiz noktada idarenin kayırma ve liyakat sistemleri arasında tercih yapması doğru değildir. Hedef liyakat temelli bir sistemi uygulamaya yansıtmak olmalıdır. Son zamanlarda özellikle atama bekleyen öğretmenler sosyal medyada mülakat konusunda duydukları rahatsızlığı sürekli gündeme taşıma görevini ve sorumluluğunu üstlenmiş durumdalar. Çünkü geçmişte yapılan bazı yanlış uygulamalar onların gözünde bir kaygı ve korkuya yol açmıştır.

Aldıkları yüksek puanların mülakat ile boşa gitmesinden kaygılanıyorlar. ve bu kaygılarını belli bir kaç başlıkta gruplandırıyorlar.

1.Değerlendirici konumunda olanların öznel değerlendirme yapma olasılığı

2. Nepotizm akraba ve hemşehri kayırmacılığı

3. adayların gergin mülakat ortamının oluşturduğu etki yüzünden kendilerini ifade edilmemeleri

4. Mülakat sistemine güven duyulmaması. Bunları incelediğimizde şu sonuca çok kolay ulaşabiliriz boşuna kaygılanmıyorlar son olarak şunu da ifade etmekte fayda var:

14 Mayıs 2023 te yapılan genel seçim öncesinde AK Parti seçim beyannemesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuya işe alımları görevin getirdiği gerektirdiği zorunluluk dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız şeklinde açıklamada bulundu. Atama bekleyen arkadaşlarımız en fazla temel aldıkları dayanak Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan bu açıklamadır.

Son söz olarak mülakat yerine her zaman ve daima Liyakat

YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #