HARUN YEŞİLOVA harunyesilova65@gmail.com

MEMURLARIN HAKLARI KENDİLERİNE VERİLMELİDİR.

31 Ocak 2024 Çarşamba 19:19

Kadrolu statüsünde çalışan öğretmenlerle aynı koşullarda aynı zorluklar içinde çalışan sözleşmeli- 7433 lü memurlar arasındaki mazeret tayin haklarındaki farklılıklara anlam vermek çok zor.

Bu adaletsiz uygulama, demokrasinin en temel ilkelerinden biri olan eşitlik ilkesine tamamen aykırı bir durumdur. Kadrolu, sözleşmeli veya 7433 lü bağlı öğretmenler aynı eğitim sürecinden gecmelerine rağmen böyle bir ayrımın olması her zaman meslek grubu içinde ikiliğe yol açacaktır ve öğretmenler odası bütünlüğüne zarar verecektir.

İçinde adalet duygusunun bulunmadığı, çalışanları birbirinden ayıran uygulamaya 2005 yılında MEB tarafından 657 sayılı DMK nun 4. maddesinin (B)fıkrasına göre geçildi. Sonra 2011 yılında bu sözleşmeli uygulamadan vazgeçildi 2018 yılında bir daha getirildi. 2023 yılında bütün özlük ve mali hakların eşitleneceği bir kadroya geçiş süreci başlatıldı.

Geldiğimiz nokta 7433 sayılı kanunla belli bir süre çalışma şartı engellenen aile birliği konusu oldu. Amaçlanan hedef ile varılan sonuç sadece mağduriyetler in devam etmesine yol açtı.

Anayasa'nın 41. maddesine koşut olarak, aileyi parçalamaktan kurtarmak, bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir şekilde gerekli ortamı sağlamak amaçlarını taşıdığında kuşkuya yer yoktur.

Bu anayasal haklarının kendilerine verilmesi için yıllarca alanlarda, sosyal medyada yaşadıkları çaresizliği dile getiren memurların bu haklı haykırışı duyulmalı, çocukların haklı çığlıkları gözardı edilmemeli, sağlıklı bir çalışma ortamı ve sağlıklı bir toplum yapısı için memurların hakları kendilerine verilmelidir.

YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #