sendikabulteni.com
KÜNYE BİLGİLERİ
Sahibi
İZDÜŞÜM MEDYA
Genel Yayın Yönetmeni
Seda OLGUN
Hakkımızda

Sendika Bülteni memur ve işçi statüsündeki emek dünyası mensupları ile sendika yöneticilerinin takip ettikleri bir haber sitesidir.

Farklı düşüncelere sahip kişi ve kurumların tehdit, hakaret ve tehdit içermeyen düşüncelerinin sansürsüz bir şekilde hedef kitle ile paylaşmayı ve basın yayın ilkeleri ile evrensel insani değerlere uymayı taahhüt eder.

Sorumlu
Seda OLGUN
Vergi Kimlik No
Ticaret Sicil No