SON EKLENENLER

Sağlıkta borç affı yürürlükte

Sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet borçlarının 10 bin TL'nin altındaki kısmının tamamen silinmesini düzenleyen yasa yayımlandı.  
23 Haziran 2022 08:22

Yasaya göre borcu 10 bin TL'nin üstünde olanların ise borçlarının yüzde 50'sinin ödenmesiyle af gerçekleşecek.

Sağlık hizmet bedellerinin terkin edilmesi veya taksitle ödenmesine ilişkin yasa yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 375 sayılı KHK'da değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş sağlık hizmet alacak tutarlarının%50'sinin bugün itibarıyla bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı ferileriyle birlikte terkin edilecek.

Söz konusu alacağın tutarı 10 bin TL ve altında ise tamamının tahsilinden resen vazgeçilecek. Alacak tutarının yarısının 10 bin TL'nin altında olması halinde 10 bin TL'si terkin edilerek kalan kısım tahsil edilecek. Defaten ödeme veya terkin halinde bu alacakların tahsili için açılmış davalar ile yürütülen icra takipleri durdurulacak. Taksitle ödeme halinde ise ödeme süresince dava ve icra takipleri geri bırakılacak. Davanın durdurulması veya takibin geri bırakılması zaman aşımı sürelerini durduracak.

Yasada ayrıca, sağlık çalışanlarının mali ve özlük hakları haklarıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor.

MEMURLAR.NET

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER