Memura ek göstergede unvan sürprizi!

Memurun ek göstergesi hangi unvanına göre belirleniyor?
23 Temmuz 2021 12:34

Memurun ek göstergesi hangi unvanına göre belirleniyor?

Soru: Kamuda tekniker kadrosunda görev yapıyorum. Bu yıl mühendislik fakültesinden mezun oldum. Şimdi benim ek göstergem, tekniker mi yoksa mühendis unvanı mı dikkate alınarak belirlenecek? SELÇUK

Cevap: Yerleşik Danıştay kararları ve Devlet Personel Başkanlığı görüşlerinde de açıkça yer aldığı üzere; ‘teknik hizmetler’ sınıfında bulunan memurların ek göstergeleri; öğrenim durumlarıyla hak kazandıkları teknik unvanlarına göre değil, kadro unvanlarına göre belirleniyor. Dolayısıyla ek göstergeniz, tekniker kadro unvanınız dikkate alınarak belirlenecektir.

İŞVEREN YILLIK İZİNLERİ BİRLEŞTİREREK KULLANDIRABİLİR Mİ?

Soru: İşveren iş yoğunluğu nedeniyle işçiye yıllık izin kullandırmayıp, birkaç yılın iznini birleştirerek kullandırabilir mi? Kullandırırsa ne olur? ZAFER

Cevap: İşveren iş yoğunluğu bahanesiyle işçiye yıllık izin kullandırmayarak daha sonra geçmişe ilişkin birkaç yılın iznini birleştirerek kullandıramaz. Yıllık izni birleştirerek kullandırdığı tespit edilen işverene, idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

İHBAR TAZMİNATINA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ ORANI NEDİR?

Soru: Fesih süreleri dikkate alınarak iş sözleşmesi feshedilecek bir işçimize hesaplanan ihbar tazminatından Gelir Vergisi kesintisi yapılmasında sorun yaşıyoruz. Şöyle ki ihbar tazminatından yüzde 15 oranında Gelir Vergisi kesintisi yapmayı düşünürken, kesinti oranının yıllık toplam vergi matrahı dikkate alınarak hesaplanması gerektiğini söylediler. Bu konuda ne yapacağız? Aydınlatırsanız memnun olurum. SEVİM

Cevap: İş sözleşmesinin bildirimsiz olarak ihbar tazminatı ödenerek sonlandırılmasında, ödenecek tazminattan hangi oranda Gelir Vergisi kesileceği hususunda zaman zaman ikileme düşüldüğü görülmektedir. Hesaplamış olduğunuz ihbar tazminatını, yüzde 15 oranında Gelir Vergisi’ne tabi tutmayacaksınız.

İhbar tazminatını; işçiye ödediğiniz ücrette dikkate aldığınız oranda Gelir Vergisi’ne tabi tutacaksınız. Başka bir ifade ile ihbar tazminatından işçinin Gelir Vergisi matrahının tabi olduğu oranda Gelir Vergisi keseceksiniz. Örneğin; ihbar tazminatı ödeyeceğiniz tarihte işçinin Gelir Vergisi matrahının 180 bin lira olduğunu varsayarsak, ihbar tazminatını yüzde 27 oranında Gelir Vergisi’ne tabi tutacaksınız.

BİRDEN FAZLA İŞYERİNDEN BİLDİRİLMENİN AVANTAJI VAR MI?

Soru: Danışman olarak iki işyerinde gün içinde dönüşümlü olarak çalışıyorum. İki yerdeki aylık brüt ücretimin toplamı 40 bin lirayı geçiyor. İki taraftan da sigorta primi kesiliyor. Emekli olurken bana avantaj sağlar mı? MURAT

Cevap: Birden fazla işyerinden bir ay için 30 gün çalışma süresi bildirilmesi halinde, bir ay için çalışma (prim ödeme) gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınır, 30 günden fazlası dikkate alınmaz. Ancak kuruma bildirilen kazanç tutarları prime esas kazancın üst sınırını aşmamak üzere birleştirerek dikkate alınır.

Bu da emekli aylığını yükselteceğinden büyük avantaj sağlar. Ancak prime esas kazanç üst sınırını aşan tutarlar yaşlılık aylığını etkilemez. Hatta sigortalının prime esas kazancının üst sınırını (üst sınır 2021 yılı için 26.831,40 TL’dir) aşan kısmı üstünden hesaplanan primin işçi hissesi, talep edilmesi halinde kendisine iade edilir. Prim hesabına esas kazancın üst sınırını aşan kazancınız üstünden hesaplanan primin işçi hissesini, SGK’dan yazılı olarak talep ederek geri alabilirsiniz.

Ekrem Sarısu

POSTA

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #