'İşyerinden belirlenen taleplerle ortak mücadele'

KESK Genel Mali Sekreteri Gönül Kural Şimşek, “İşyerlerinde belirlenen talepler için ortak mücadele çağrısı yapılmalı” dedi.
20 Temmuz 2021 16:48

Kamu emekçilerinin 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri ağustos ayında görüşülmeye başlanacak. Emeklilerle birlikte 5.5 milyon kişiyi ilgilendiren TİS sürecini ve KESK’in TİS sürecindeki tutumunu değerlendiren KESK Genel Mali Sekreteri Gönül Kural Şimşek, “İşyerlerinde belirlenen talepler için ortak mücadele çağrısı yapılmalı” dedi.

KESK Yürütme Kurulu ve konfederasyona bağlı sendikaların merkez yürütme kurulu üyeleri ile şube başkanlarından oluşan KESK Danışma Meclisinin 9-10 Temmuz tarihinde TİS gündemli toplandığını aktaran Şimşek, “Danışma Meclisinde TİS’e ve yürütülecek mücadeleye dair farklı eğilimler ortaya çıktı. Biri taleplerin işyerlerinde belirlendiği ve tartışıldığı, farklı sendikalardan, sendikasız bütün emekçileri sürece katan, mücadeleye dair izlenecek yolun da işyerlerinden tartışılarak belirlendiği, işyerlerine dayanan ve emekçileri de mücadeleye katabilecek, bütün sendikalarla ortak talepler etrafında ortak bir mücadeleyi örmek için çaba sarf edilmesi gerektiğine dair bir tutum. Diğeri ise KESK’in öncülüğünde Memur-Sen’le de bu süreçte görüşmeyi uygun görmeyen, bir taraftan da bütün kamu emekçilerine ortak mücadele çağrısı yapan bir tutum” dedi.

EMEKÇİLER: SENDİKALAR ORTAK TALEPLER İÇİN BİR ARAYA GELMELİ

İşyeri gezilerinde ve Danışma Meclisinde ve birçok şubeden emekçilerin ilk talebinin ‘Sendikalar siyasi ayrımları bırakıp ortak talepler için bir araya gelsinler, beraber mücadele etsinler’ söylemi olduğunu kaydeden Şimşek, “Memur-Sen’in muhatap alınmaması tutumu işyerlerine mi yoksa kişilerin siyasi bakış açılarına mı dayanıyor bu tartışılması gereken bir tutumdur. Ayrıca Danışma Meclisinde yürüyüş kollarına dair yoğun bir talep gelmedi. Sadece KESK Genel Kurulunda da SES’in verdiği karar önergesi vardı. KESK 13 Temmuz’da yaptığı basın toplantısıyla toplu sözleşme taleplerini kamuoyu ile paylaştı. Hangi sendika üyesi olursa olsun bütün kamu emekçilerine beraber mücadele çağrısı yaptı. Fakat bunun nasıl ve ne biçimde olacağına dair somut bir plan sunmadı. Bu süreçte Memur-Sen’e çağrı yapmayacağını, özelikle beraber olmaktan kaçınarak diğer sendikalara çağrı yapacağını ve Memur-Sen’in önceki toplu sözleşme dönemlerindeki tavrını eleştiren bir açıklama yaptı” dedi.

‘İŞYERLERİNDE BELİRLENEN TALEPLER İÇİN ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI YAPILMALI’

KESK’in TİS sürecindeki tutumunu değerlendiren Şimşek, “Emekçilerin bu kadar yoksullaştığı bir durumda böyle bir çağrıdan kaçınmak, Memur-Sen’in daha önce gönderdiği mektuba açıkça ‘hayır’ demeyip ‘Ama siz de böylesiniz’ demeye getirerek aslında dolaylı yoldan ‘hayır’ demek tam da karşı çıktığı yandaş sendikanın ekmeğine yağ sürmektir. 2 milyon 600 bin civarındaki kamu emekçisi farklı sendikalarda ve sendikasız ve parçalı bir halde bulunurken onları birleştirecek yol ve yöntemleri geliştirmek bugün en önemli görevimizdir. Bizim işimiz farklı sendikalardan, sendikasız emekçileri ortak talepler için mücadelede birleştirmek olmalıdır. Memur-Sen’i teşhir etmenin yolu üstten eleştirmek değil, işyerlerinden belirlenen talepler için ortak mücadele çağrısı yapmaktır. Emekçiler ancak ortak mücadele içinde gerçekleri görür, sendikalarını eleştirirse, tabandan zorlarsa bir şeyler değişir. Sendikal mücadele tarihimize baktığımızda ancak ortak mücadele edildiğinde haklar kazanılmıştır. Emekçiler bu baskı ortamında korkularını ancak ortak ve güçlü bir birliktelik ile yenebilir. Kol yürüyüşleri gibi işyerlerinde tartışılmadan karar alınan, emekçileri işin dışında tutan, sadece kadroları işin içine sokan ve zamanla da kadrolarda yorgunluk ve umutsuzluk yaratan, yıllardır denenen eylem tarzları mücadeleye bir katkı sağlamamış ve mücadeleyi geliştirmemiştir. Emekçilerin insanca yaşayacak ücret, zamlarla birlikte artan kayıplarının karşılanması, kadrolu ve güvenceli istihdam, 3600 ek gösterge gibi talepleri bu süreçte işyerlerinde en çok dillendirilen ve en öne çıkan taleplerdir. Bu talepler etrafında bir birleşmenin de kamu emekçilerini ve giderek de tüm emekçi kesimleri harekete geçirecek bir olanağa sahip olduğunu görmek gerekir” diye konuştu.

‘SENDİKAYI SENDİKA YAPAN TİS SÜREÇLERİDİR’

TİS süreçlerinin bir sendikayı sendika yapan en önemli süreç olduğuna vurgu yapan Şimşek, “Emekçiler siyasi olarak farklı siyasi eğilimlerde olsalar bile bir emekçi olarak sendikalardan beklentileri benzerdir. Yapılması gereken emekçilerin en geniş kesimini talepleri etrafında birleştirmek ve beraber mücadele etme koşullarını geliştirmektir. Emekçiler ön yargılarını da mücadele ile aşar ve mücadelenin içinde değişip dönüşürler. Bu tarihsel fırsatı kaçırmak emekçilere karşı sendika olma sorumluluğumuzu kaçırmaktır” diye konuştu.

EVRENSEL

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #