DİSİPLİN AMİRİNİN TAKDİR HAKKI CEZA KONUSU YAPILAMAZ

Eğitim-Bir-Sen tarafından , “Soruşturma sonucu aylıktan kesme cezası teklifi getirilen astı hakkında disiplin amiri sıfatıyla teklif edilen cezayı uygulamadığı” gerekçesiyle yöneticiliği üzerinden alınarak öğretmen olarak atanan okul müdürü hakkındaki bu işleme karşı açılan davada, mahkeme, yürütmenin durdurulmasına hükmetti.
08 Ağustos 2019 19:18

Mersin 2. İdare Mahkemesi, “Disiplin soruşturma raporu sonrasında ceza verip vermemek ya da verilmiş olsa dahi itiraz üzerine verilen cezayı iptal etmek ya da geri almak konusunda disiplin amirinin takdir yetkisi bulunduğu, dava dışı üçüncü kişi hakkında yürütülen soruşturma sonucunda getirilen ceza teklifini değerlendirmeye ve disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amiri konumunda olan davacının bu takdir yetkisini ortadan kaldıracak şekilde belli bir yönde karar vermesi için zorlanmasına olanak bulunmadığı, ayrıca davacı hakkında isnat edilen eylemin tek başına müdürlük görevinin üzerinden alınarak başka bir okula öğretmen olarak atanmasını gerektirecek nitelikte ve ağırlıkta bulunmadığı” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verdi.

SENDİKA BÜLTENİ

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #