SON EKLENENLER

AYM, ek Çerçeve protokolünü sendika ve grev hakkına aykırı buldu

Anayasa Mahkemesi işçi sendikaları konfederasyonlarıyla hükümet arasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalanmasının önünü açan maddeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti.
18 Nisan 2024 17:17

AYM, kamu TİS'lerinin dayanağı olan 6356 Sayılı yasanın çerçeve protokolü düzenleyen Ek 2'inci maddesinde yer alan “Bu protokol hükümleri geçerlilik süresi içinde bu madde kapsamındaki idareler ile taraf konfederasyona üye olan sendikalar için bağlayıcıdır” cümlesini sendika hakkına ve sendika hakkının bir unsuru olan grev hakkına aykırı olduğu için iptal etti.

Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararıyla, kamu TİS'lerinin dayanağı olan 6356 Sayılı yasanın çerçeve protokolü düzenleyen Ek 2'inci maddesinde yer alan ”Bu protokol hükümleri geçerlilik süresi içinde bu madde kapsamındaki idareler ile taraf konfederasyona üye olan sendikalar için bağlayıcıdır” cümlesi iptal edildi.

AYM’nin gerekçesinde dikkat çeken ise bu cümlenin “sendika hakkına ve sendika hakkının bir unsuru olan grev hakkına aykırı olduğu” belirtildi.

ANAYASAYA AYKIRI OLMASI GEREKÇESİYLE AYM’YE BAŞVURULMUŞTU

700 bin kamu işçisini kapsayan ek Çerçeve Protokolüne karşı 126 milletvekilinin Anayasa mahkemesine açtığı davada, ek çerçeve protokolünün örgütlenme hakkının kullanılması için 6356 sayılı Kanun ile iş kolu esasına göre sendika kurulması ve işçilere bu çerçevede çalıştıkları iş kolundaki sendikalara üye olabilme hakkı verildiği, dava konusu kural ile bu sürece müdahale edildiği ve alt işveren işçilerinin geçiş öncesi girilen iş kolu geçiş yaptığı kamu kurumunun girdiği iş kolundan farklı ise Yüksek Hakem Kurulu tarafından imzalanmış olan kamu işveren sendikası ile kamu alt işvereni arasındaki en son toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresinin bitim tarihine kadar 6356 sayılı Kanun'un öngördüğü iş kolu değişikliğinin yapılmamasının düzenlendiği, işçilerin özgür iradelerini kullanıp o işyerindeki yetkili sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmesinden faydalanma haklarının ellerinden alındığı, geçiş öncesi iş kolu ve geçiş yapılan kamu kurumunun girdiği iş kolu aynı olan işçiler ile farklı olanlar arasında eşitsizlik oluşturulduğu, ayrıca kuralın Türkiye'nin usulüne göre imzalayarak tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere de uygun olmadığı, düzenlemenin Anayasa'nın 10., 51, 52, 53, 54. ve 90. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştü.

KARAR İŞÇİYİ GÖRMEZDEN GELEN SENDİKACILARI RAHATSIZ EDEBİLİR

Anayasa mahkemesinin grev ve sendika haklarına ilişkin anayasa maddelerini hatırlatarak gözden geçirdiği davada ek çerçeve protokolünün “Bu protokol hükümleri geçerlilik süresi içinde bu madde kapsamındaki idareler ile taraf konfederasyona üye olan sendikalar için bağlayıcıdır” cümlesinin iptaline karar verildi.

Daha önce ek çerçeve protokolüne işçilerin tepkileri karşısında topu Türk-İş’e atan sendikalar avukat Ahmet Ergin’e göre bu karardan rahatsız olabilir. Ergin bu karara dair, “Artık sendikaların ‘Ne yapalım, çerçeve sözleşme bağlayıcı ve konfederasyon imzaladı’ diyerek kamu işçilerini başından savmak için yasal gerekçesi kalmadı” ifadelerini kullandı.

EVRENSEL

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER