SON EKLENENLER

TES Bursa şubelerinden eylem: Sınav İptal Olsun

Bursa'da eğitim çalışanlarının sorunlarını kamuoyuyla paylaşmak için bir araya gelen Türk Eğitim-Sen şubeleri, basın açıklaması yaptı.
01 Ekim 2022 19:45

Türk Eğitim-Sen Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Fatih Gümüş ve 3 No'lu Şube Başkanı Ömer Işıkoğlu'nun da katıldığı eylemde yapılan basın açıklaması şöyle;

İlk üç haftasını geride bıraktığımız 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Kamuoyunun da malumu olduğu üzere 2022-2023 eğitim öğretim yılı tüm eğitim çalışanları için umutsuz, mutsuz ve huzursuz bir şekilde başlamıştır. Türk Eğitim Sen Bursa şubeleri olarak bugün bu alanda, gelecek nesillerin mimarı öğretmenlerimizin ve diğer tüm eğitim çalışanlarının haklı taleplerini haykırmak ve içinde bulunduğumuz kaygı verici ortamın düzeltilmesi gerektiğini hatırlatmak için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle tüm yetkililere ve karar vericilere sesleniyoruz; eğitim çalışanlarının haklı taleplerine kulak tıkamaym, bakan değil gören olun.

"EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDEMELERİ EN AZ BİR MAAŞ TUTARINDA OLMALI"

Eğitim bir bütündür ve bir ekip işidir. Tüm eğitim çalışanları bu ekibin vazgeçilmez bir parçasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kurumlarda öğretmenlerimizin yanında farklı kadro ve unvanlarda tüm eğitim çalışanları eğitim öğretim süreçlerinin sorunsuz ve sıkıntısız geçmesi için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Durum böyle iken her yıl eylül ayında verilen eğitim öğretim ödeneğinin en az bir maaş tutarında olmasının yanı sıra bunun tüm eğitim çalışanlarına verilmesi öncelikli taleplerimiz arasındadır.

"ÖĞRETMENLİK BİR KARİYER MESLEĞİ DEĞİLDİR"

Hepimizin malumu olduğu gibi Öğretmenlik Meslek Kanunu, 14 Şubat'ta kanunlaşarak yürürlüğe girmiş ve 12 Mayıs'ta yönetmeliklerin ilanı ile birlikte birçok sorunu ortaya çıkaran bir süreç başlamıştır. Türk Eğitim Sen'in yıllardan beri karşı çıktığı 'sınavla kariyer' uygulaması yeniden karşımıza çıkmış, tecrübelerimiz ve önerilerimiz göz ardı edilmiştir.

"TÜRK EĞİTİM-SEN'İ SESSİZ KALMAKLA İTHAM EDENLER MÜFTERİDİR"

8 Aralık'ta yine burada toplanarak henüz hiç kimse tepkisini ortaya koymamışken, birçok STK pusuya yatmış beklerken, kanun taslağının sendikalarla paylaşılmasını ve kanunda olmazsa olmaz dediklerimizi siz değerli üyelerimiz ve basın mensupları ile paylaşmıştık. 8 Aralık 2021'de pusuda olanlar Türk Eğitim Sen'i sessiz kalmakla itham ederek müfteri durumuna düşmektedir. Sosyal medya üzerinden algı oyunlarıyla mücadelemizi görmezden gelerek Türk Eğitim Sen'e ayar vermeye kalkanlar her ortamda iftiralarında, yalanlarında boğulacaktır. Bizler Türk Eğitim Sen olarak, 2005 yılından beri kariyer basamaklarında düzenleme yapılmasını, kıdeme dayalı bir sistemin oluşturulmasını defalarca dile getirmiş bir sendikayız. Dün ne söylediysek bugün de aynı noktadayız ve sözümüzün arkasındayız.

Türk Eğitim Sen Genel Merkezi, yönetmeliğin yayınlanmasının hemen ardından Danıştay'a dava açarak sınav başta olmak üzere bazı hükümlerin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istemiştir. Bu da tavrımızın net göstergesidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu diye sunulup, içerik itibarıyla sınav yönergesinden öteye geçmeyen, iş olsun diye önümüze konulan iki sayfalık bu yasa, öğretmenler nazarında bir meslek kanunu olmaktan çok uzaktır.

"ÖĞRETMENLERİN DERDİ UNVAN DEĞİL, GEÇİM DERDİDİR"

Alanında ihtisas eğitimini tamamlayıp üniversiteden mezun olmuş, KPSS'de başarılı olmuş, mülakatı geçmiş, adaylık kaldırma sınavında yeterliliğini ispatlamış, mesleğinde yılları geride bırakmış öğretmenlerimiz uzmandır, uzmanlıkları diplomalarıdır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda da belirtildiği gibi öğretmenlik ihtisas mesleğidir. Sözde uzmanlık sınavı ile öğretmenin görev tanımı değişmeyeceğinden, geleceği inşa eden öğretmene yapılacak ücret iyileştirmesinin sınav şartına bağlanması öğretmenin itibarını sarsacak ve öğretmenler odasındaki çalışma barışını bozacaktır. Sahanın bu sınavdan memnun olduğunu söylemek sahaya bakmamak, sahayı görmemektir. Öğretmenlerin derdi unvan değil geçim derdidir. Yüce meclisimizi bu kanunu yeniden görüşmeye, sahanın sesini dinlemeye davet ediyoruz.

"ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İÇİN TBMM'Yİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Türk Eğitim Sen olarak, yeni yasama yılında TBMM'ye, siyasi partilerimize ve milletvekillerimize çağrıda bulunuyor; başta kariyer planlamasının hizmet yılı esasına göre yapılması olmak üzere, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriğinin adına yakışır şekilde zenginleştirilmesi amacı doğrultusunda ivedilikle adım atmaya davet ediyoruz.

"20 YILI DOLDURAN HER ÖĞRETMEN BAŞÖĞRETMEN OLMALIDIR"

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerimizin muhatap olduğu mevzuat ve süreçleri muhtevasında toplamalıdır. Bu minvalde; kariyer basamaklarında sınav şartı kaldırılmalı, 10 yılını dolduran her öğretmen uzman öğretmen, 20 yılını dolduran her öğretmen başöğretmen olmalıdır. Sözleşmeli atama sonlandırılmalı, tüm öğretmenler sadece kadrolu olarak istihdam edilmelidir.

"BAŞARIYI TEŞVİK EDEN OBJEKTİF BİR ÖDÜL SİSTEMİ HAYATA GEÇİRİLMELİDİR"

Liyakat ve ehliyeti esas alan bir yönetici atama sistemi ihdas edilmelidir. Öğretmenlerin her türlü istihdam, özlük, ödeme, disiplin, terfi, izin, atama iş ve işlemleri meslek kanunu içinde olmalıdır. Başarıyı esas alan ve teşvik eden objektif bir ödül sistemi hayata geçirilmelidir. Ek ders ücretleri yüzde 100 artırılarak, öğretmelerin rahat bir nefes alması sağlanmalıdır. Çalışanların vergi dilimi yüzde 15'e sabitlenmelidir. Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanların aylık karşılığı ve isteğe bağlı ek ders ücreti karşılığında derse girme zorunluluğu kaldırılmalıdır. Tüm öğretmenlerin maaş karşılığı ders saatleri 15 saate eşitlenmelidir.

"İÇERİĞİ ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİR MESLEK KANUNU OLMALIDIR"

Şiddet ve tacize yönelik önleyici tedbirler ve caydırıcı müeyyideler hayata geçirilmelidir. Elverişsiz koşulların hakim olduğu bölgede görev yapan öğretmenlere zorunlu hizmet tazminatı ödenmelidir. Bu ve benzeri talep ve önerilerle içeriği zenginleştirilmiş bir Öğretmenlik Meslek Kanunu hem meslektaşlarımızın yaşadığı problemleri sonlandıracak hem de dolayısıyla daha verimli bir eğitim hizmeti sunulmasın zemin sağlayacaktır.

"BURSA'DA YAŞANAN PROMOSYON BİLMECESİ"

Yine son dönemde enflasyona bağlı artışlar sebebiyle ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde yapılan promosyon anlaşmaları devede kulak kalmıştır. Bursa şubeleri olarak hem il merkezinde hem de ilçelerimizde promosyon anlaşmasının güncellenmesi talebimizi ilk olarak 8 ay önce, 10 Şubat 2022 tarihinde il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yazılı olarak iletmiş ve sürecin takipçisi olacağımızı belirtmiştik.

Türk Eğitim Sen olarak eğitim çalışanlarının hakları için verdiğimiz bu 8 aylık mücadelede geldiğimiz nokta umut vericidir. İl merkezinde anlaşmalı olduğumuz maaş bankamız güncelleme talebimize komik bir teklifle karşılık vermiş ve bu teklif kabul edilmemiştir. Promosyon anlaşmalarında anlaşma yetkisi bulunan Milli Eğitim Müdürlükleri sürece dahil edilerek fesih yolu açılmıştır. Önümüzdeki günlerde promosyon anlaşmaları için yeni teklifler alınarak farklı bir banka ile anlaşma yapılması gündemde... Bizler bu sürecin takipçisi olacağız ve süreç hakkında tüm üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

"ÖĞRETMENİN ÜCRETLİSİ, SÖZLEŞMELİSİ, KADROLUSU OLMAZ"

Eğitimin en önemli sorunlarından biri de farklı istihdam modelleridir. Bizler Türk Eğitim Sen olarak, eğitim iş kolunda tek çeşit istihdam modelini, kadrolu istihdamı istiyoruz. Sözleşmeli istihdam aile birliğini, özür atamalarını yok sayan bir uygulamadır. Dezavantajlı bölgelerde öğretmeni tutmanjn yolu ona pranga vurmak olmamalıdır.

2011 yılında 68 bini öğretmen olan 232 bin 4/B'li sözleşmeli memur kadroya geçirilmişti. Yapılan kanuni düzenlemenin gerekçesi kamu hizmetlerinin etkili, hızlı ve verimli yürütülmesini sağlamaktı. İşte bugün de sözleşmeli meslektaşlarımız farklı bir şey istemiyor. 4 Haziran 2011 tarihinde dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Başkanlığı'na gönderdiği yazıda ifade ettiği gerekçeye uygun şekilde, görev, yetki ve sorumlulukları aynı veya benzer olan ve aynı unvanı taşımakla birlikte farklı statülerde istihdam edilmiş olan 4/B'lilerin kadroya geçirilmesini talep ediyorlar. Yani; çok şey istemiyoruz; 2011'de yapılanın tekrarını bekliyoruz.

Diğer yandan eğitimin kanayan yarası haline gelmiş ücretli öğretmenlik uygulaması bir an önce son bulmalıdır. Bu bir istihdam modeli değildir, eğitimin yara bandı hiç değildir. Hiçbir memuriyetin ücretlisi yoktur. Ücretli öğretmen olarak görevlendirilen meslektaşlarımız asgari ücretin altında ve yarım sigorta ile çalışmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ihtiyacı varsa, ki sayıları 80 binleri bulan ücretli görevlendirmelerle bu ihtiyacın var olduğu açıkça ortadadır, ücretli öğretmen sayısı kadar kadrolu atama yapılmalıdır.

"GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YETKİSİ ARTIK SÜRGÜN MADDESİ OLARAK KULLANILMAKTADIR"

Eğitim çalışanları içerisinde, problemlerine yıllardır neşter vurulmayan, profesöründen hizmetlisine kadar bütün üniversite çalışanlarının problemlerini çözüm mercii olan makamlarla paylaşarak sürecin takipçisi olduğumuzu ifade ediyoruz. Buradan hareketle, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13/B-4 maddesi ile gerekli görülen hallerde yönetici yetkisiyle gerçekleşen geçici görevlendirmeler artık keyfiyet halini alarak bir sürgün maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu keyfiliğe son verilmeli, somut şartlara bağlanmalıdır.

Akademik kadro ve atamalarda sıra, liyakat ve ehliyet ilkesine riayet edilmelidir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ihtiyaç durumuna göre objektif ve düzenli olarak yapılmalı, mülakat kaldırılmalı, yazılı sınav Türkiye genelindeki tüm üniversiteleri kapsamalıdır. İdari personelin kurumlar arası geçişi için standartlar YÖK tarafından belirlenmeli, yer değiştirme ve nakil yönetmeliği oluşturulmalıdır.

50/d'li araştırma görevlilerimiz 33/a maddesi kapsamına alınmalıdır.

Döner sermayeye emek vererek katkıda bulunan idari personelin de döner sermaye gelirlerinden pay alması sağlanmalıdır.

"ÖĞRETMENİNİN İTİBARI, MEB'İN NAMUSUDUR"

Son dönemde sosyal medya üzerinden öğretmenlerimize saldıran, adres olarak yurt dışını gösteren, peygamber mesleği olan öğretmenliğe sırça köşkünden parmak sallayan hadsizlere inat meslek itibarımızı yeniden kazanacağız. Had bilmek ve ar etmek erdemdir. Kimsenin şüphesi olmasın; öğretmenlerimiz, böylesi had bilmezlerden de bu ülkeyi kurtarmak için var gücüyle gayret ortaya koymaya devam edecektir.

İlkesi önce ülkesi olan bizlerin amacı bağcıyı dövmek değildir. Sorunlarımızı kamuoyu ve yetkililerle paylaşmaktır. Daha verimli çalışmak, üretmek, ülkemize değer katmak bizim şiarımızdır. Öğretmenler yarının mimarlarıdır. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan arkadaşlarımızın bu haklı taleplerine duyarsız kalmayın.

Basın bildirimize Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder' sözleri ile son verirken, Türk milletini özgür, bağımsız ve muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak yeni nesillerin, öğretmenlerin eseri olacağını bir kez daha vurguluyor, öğretmene, eğitim çalışanlarına verilen değerin, eğitime ve ülkenin yarınlarına verilen değer olduğunu da hatırlatıyoruz. Birlikte daha aydınlık yarınlara kavuşmak dileğiyle, 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm eğitim camiası ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

Basın açıklaması sırasında eğitim çalışanları tarafından Bakan şaşırma, sabrımızı taşırma "saha burada, bakan nerede", "sözleşme değil, kadrolu atama", "işte meydan, işte sendika" ve "Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız" sloganları atıldı.

SENDİKA BÜLTENİ

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER