SINAV DÖNEMLERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ MECBURİ DERS GÖREVLERİ YAPILMIŞ SAYILMALIDIR

Eğitim-Bir-Sen, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) başvuruda bulunarak, yükseköğretim kurumlarında ara sınav dönemlerine tekabül eden dönemlerde ders yükünün yapılmış sayılması yönünde bir düzenleme yapılmasını/görüş bildirilmesini istedi.
06 Aralık 2019 11:56

Genel Sekreter Latif Selvi, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ile konu hakkında bir görüşme yaptı.

Ek ders ücretinin hesaplanması ve ödenmesi sürecinde, sınav görevi nedeniyle öğretime zorunlu olarak ara verilerek mevcut fiziki kapasitenin sınavlar için kullanılmak zorunda kalınması hususu gözetilmeksizin sınav görevi karşılığı ek ders yükünün mecburi ders yüküne sayılması gibi hatalı bir yaklaşımla ödeme yapılamayacağı yönünde görüşler ortaya konulduğunu, üniversite öğretim elemanlarından kendilerine yoğun bir çözüm talebi geldiğini belirten Selvi, sorunun çözümü için YÖK’ün adım atmasını beklediklerini söyledi.


Prof. Dr. Naci Gündoğan ise, “Sorunun farkında olduklarını ve çözüm için çalışma yürüttüklerini” kaydetti.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36. maddesinde mecburi ders yükü tanımlanmış, ders yüklerinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’na yetki verilmiştir. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11. maddesinde, öğretim elemanlarının mecburi ve azami ders saatleri belirlenmiş, ders yükünden sayılan faaliyetlerin çerçevesi çizilmiştir. “Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar” başlıklı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul kararında ise, öğretim faaliyetlerinin haftalık ders yükü denklikleri ve sınav görevi karşılığı ek ders ücretlerinin usul ve esasları belirlenmiştir. Bahse konu düzenlemeler, öğretim elemanlarının sınav görevleri karşılığı ek ders ücretlerini yasal bir hak olarak ortaya koymakta, bu ücretlerin ödenmesinde azami miktar ve sayı sınırlaması haricinde bir sınırlama getirmemektedir.

Üniversitelerin öğretim yılı programlamasının yarıyıl şeklinde planlanması ve fiziki kapasite sınırları çerçevesinde yarıyıl sınavları döneminde mevcut dersliklerin sınav görevi için kullanılması, öğretime zorunlu olarak ara verilmesi sonucunu doğurmaktadır. Söz konusu sınav görevleri için de öğretim elemanlarına, yukarıda mezkûr mevzuat hükümleri çerçevesinde ek ders ücreti ödenmektedir. Ancak, söz konusu ek ders ücretinin hesaplanması ve ödenmesi sürecinde, sınav görevi nedeniyle öğretime zorunlu olarak ara verilerek mevcut fiziki kapasitenin sınavlar için kullanılmak zorunda kalınması hususu gözetilmeksizin sınav görevi karşılığı ek ders yükünün mecburi ders yüküne sayılması gibi hatalı bir yaklaşımla ödeme yapılamayacağı yönünde görüşler ileri sürülmektedir. Oysa özellikle ara sınav dönemlerinde bir yandan öğretim yapılarak (bu çerçevede mecburi ders yükünün tamamlanması) diğer yandan ara sınavların gerçekleştirilmesi, öğretim elemanlarının ve üniversite yönetiminin istek ve iradesinden bağımsız olarak fiziki yetersizlikler sebebiyle mümkün olmamaktadır.

Bu itibarla, yükseköğretim kurumlarında ara sınav dönemlerine tekabül eden dönemlerde ders yükünün yapılmış sayılması yönünde bir düzenleme yapılması/görüş bildirilmesi gereklidir.

YÖK’e GÖNDERİLEN YAZIYA  buradan erişebilirsiniz

 

SENDİKA BÜLTENİ

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #