MEB'E BAĞLI YURTLARDA SAĞLIK PERSONELİ ZORUNLU OLDU!

Her okula bir hemşire uygulamasının ilk basamağı uygulamaya konuldu. 11 Eylül 2020 tarih ve 31241 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle
13 Eylül 2020 12:42

11 Eylül 2020 tarih ve 31241 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin 29. maddesi 6. bendi şu şekilde değiştirildi; "Kurumlarda doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, teknisyen, sağlık memuru, hemşire ile şoför görevlendirilebilir. Kayıtlı öğrenci sayısı iki yüz elli ve üzeri olan kurumlarda hemşire veya hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni veya teknikeri görevlendirilmesi zorunludur." Yapılan bu değişiklikle, MEB'de 250 ve daha üzeri ögrenci bulunduran yurtlarda, sağlık personelinin çalıştırılması zorunlu hale getirilmiş oldu.

KAMUBİZ.COM

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #