SÜRMANŞET HABERLER
SON EKLENENLER

Kamu işçilerinin tediye hesabında izinli oldukları dönemden dolayı kesinti yapılabilir mi?

Kamu işçilerinin ikramiyesinde rapor ve izin detayı! Kamu işçilerinin ilave tediye hesabında raporlu veya izinli oldukları dönemden dolayı kesinti yapılabilir mi? İlave tediyeye borç için haciz işlemi yapılabilir mi? İşte detaylar...
18 Ocak 2022 14:08

Kamu işçilerinin ilave tediye hesabında raporlu veya izinli oldukları dönemden dolayı kesinti yapılabilir mi? İlave tediyelere borç karşılığı haciz uygulanabilir mi?Kamu işçileri bu ay ikramiyelerinin ilk taksitini alacaklar. Taşerondan geçen 4/D'li sürekli işçilerde ikramiyeden faydalanacaklar. Çalışanlar çeşitli nedenlerle izinli oldukları dönem için ilave tediyeden faydalanmalarına engel teşkil edermi? İlave tediyeler borç için haczedilebilir mi?

İŞÇİLERİN DEVAMSIZLIKLARI (HASTALIK, İZİN VB)

İlave tediyenin ödenmesinde yıllık olarak 52 gün üzerinden 4 eşit taksitte ödeme yapılıyor. Bu yıl işçiler ilk 13 günlük ilave tediye ödemesini 29 Ocak 2021 tarihinde alacaklar. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde ödenecek.

İŞÇİLER RAPORLU YADA İZİNLİ DE OLSALAR İKRAMİYE TAM ÖDENİR

6772 Sayılı Devlet Ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun işçilerin ilave tediye ödemelerini düzenlemiştir. Kanun açıkca işçilerin ikramiye ödemelerinin iş akdinin devam ettiği süre içerisinde izin, hastalık, tatil günleri gibi nedenlerle çalışamadıkları süreler için çalışmış gibi sayılacaklarını ifade etmiştir.

Özetle işçinin iş akdi devam ediyorsa yıl içerisindeki hastalık, izin, rapor, tatil vb. nedenlerle çalışmadıkları süreler çalışılmış gibi değerlendirilecek ve ilave tediye tam olarak ödenecektir.

İKRAMİYELER BORÇ İÇİN HACZEDİLEMEZ

Kanun ayrıca ilave tediyelerin borç için haczedilemeyeceğini ve çeşitli işçi sigortalarının gerektirdiği prim kesintisin yapılamayacağınıda açıkca belirtmiştir

Kanunu ilgili maddesi şu şekilededir;

"Madde 4 – Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tesbit olunur. (3)

Aylık istihkakların hesabında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler nazarı itibara alınmaz. Bu tediyelerden çeşitli işçi sigortalarının icabettirdiği primler kesilmez ve bu paralar borç için haczedilemez.

Mezkür ilave tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın işçinin ilave tediyenin taallük ettiği yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin yekünu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir. İşçinin bu tediyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin devamı müddetine rastlıyan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır. Münavebeli işçilerin münavebe sebebiyle çalıştırılmadıkları günler çalışmış gibi sayılır."

SGKREHBERİ

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER