Çalışanlar dikkat! Bu söz kovulmanıza neden olabilir...

Çalışanlar dikkat! Bu söz kovulmanıza neden olabilir... Detaylar haberimizde...
24 Eylül 2021 15:20

BEN SENİ TANIMIYORUM!'

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ilginç bir karara imza attı .Bir fabrikanın, İmalat Bölümü CNC Operatörü olarak çalışan işçi, Vardiya amiri ile aralarında geçen bir konuşma nedeni ile işten çıkarıldı.

İşyeri Disiplin kurulunda, bazı üyeler ücret kesim cezasıyla cezalandıralım derken, genel müdürün de işten çıkaralım oyu kullanması üzerine çalışanın işine son verildi.

Çalışan işe iade davası açtı...

YEREL MAHKEMEDEN İŞE İADE KARARI

Yerel mahkeme işçinin patrona 'ben seni tanımıyorum' derken sözlü hareketi ile fesih arasında bir orantı bulunmalı derken, Yargıtay, bu cevabı işverenin otoritesine bir saygısızlık olarak değerlendirdi.Çalışanın, bu olay dışında herhangi bir olumsuz davranışını gösterir delil bulunmazken, Amire saygısızlığı affetmeyerek, patrona 'ben seni tanımıyorum' dediği için işten çıkaran patronu haklı buldu.

BU İŞYERİNDE SİGARA İÇİLMEZ TARTIŞMASI

Bir fabrikada yaşanan olayda, patron önce işyerindeki çalışanlarına sigara yasağı koydu. Patronun koyduğu bu yasak ise işyerinde gerginlik meydana getirdi.

Sigara tiryakisi çalışanlar duruma sinirlenerek, sigara içmemenin performanslarını etkileyeceğini işverene bildirdi. Ancak bir sonuç alamadılar.

'BEN SENİ TANIMIYORUM!'

Fabrikada yapılan bir denetim esnasında sigarasız çalışamayacağını bildiren işçilerden biri, gece denetiminde, makinesinin diğer makinelere göre daha yavaş çalıştığını söyleyen Amiri, duymazdan geldi.'Beni neden dinlemiyorsun!' diyen patronuna 'ben seni tanımıyorum!' diye cevap verdi.Ustanın yanında da aynı sözlerini tekrarlayan işçinin işine son verildi.

YARGITAY 'OTORİTEYİ TANIMAMAK' DEDİ

Çalışanın açtığı işe iade davasında yerel mahkeme cezayı orantısız bularak işçiyi işe iade etti. Ancak Yargıtay,'ben seni tanımıyorum!' ifadesini, işverenin otoritesini tanımamak olarak değerlendirdi.

TAZMİNATINI ALIR! FESİH GEÇERLİ...

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 20.12.2017 tarihli, 2017/21854 sayılı Kararında, İşten çıkaran patronu haklı bularak, işe iade kararını bozdu.

Özetle,Feshin geçerli olacağını ifade eden Yargıtay, patronuna 'ben seni tanımıyorum' diyen işçiyi, tazminatını vererek patron işten çıkarabilir dedi.

İçtihat Metni:

9. Hukuk Dairesi 2017/27634 E., 2017/21854 K.

..............


C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının amirine söylediği iddia edilen "ben seni tanımıyorum" cümlesi üzerine iş sözleşmesinin feshedildiği, söz konusu söz nedeni ile disiplin kurulu tarafından yapılan oylama da, 2 kişinin fesih gerektiği, 2 kişinin ise iki günlük ücret kesimi cezası verilmesi gerektiği yönünden oy kullanması üzerine, fabrika genel müdürünün oyu ile davacı işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği, dosya da davacının bu olay dışında herhangi bir olumsuz davranışını gösterir bir delil bulunmadığı, davacı tarafından fesihte belirtilen söz söylenmiş olsa dahi, feshin ölçülü olması, hareket ile fesih orasında orantılılık bulunması gerektiği, işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayalı olarak yapıldığının ispat edilemediği gerekçesiyle davanın kabulüne ve davacının işine iadesine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Davalı feshe yönelik olarak tanık deliline dayanmış, Mahkemece tanık dinlenmesine gerek olmadığına karar verilmiştir.

Feshe konu edilen olay personel uygunluk bildirim formu başlıklı tutanakta aynen " sigarayasağından sonra ...'le olan diyaloglarında "sigara içmezsek performansımız da düşer" tabirini kullandıkları tarihten bugüne, performansını düşürmeye başlamıştır. Performansının neden düşük olduğu konusunda konuşmak için yanıma çağırdığımda beni dinlemeyerek yanımdan uzaklaşmış, arkasından yanına gidip neden dinlemiyorsun dediğimde "ben seni tanımıyorum" diye cevap vermiştir. Ustanın yanında da aynı kelimeyi tekrarlamıştır." şeklinde açıklanmış olup olayın tutanakta ifade edildiği şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği ancak davalının gösterdiği tanıkların dinlenmesinden sonra ortaya çıkacaktır. Tanıkların olayı doğrulaması durumunda işçinin, işverenin otoritesini tanımadığı anlamına gelecek davranışı işveren feshini geçerli kılacağından....

......BOZULMASINA, ......20.12.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi

MEMURLAR.NET

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #