Asgari ücretle çalışan bir işçinin hakları nelerdir?

Kanunlara göre asgari ücret, bir insanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına gelir.
20 Temmuz 2021 17:52

Asgari ücretin altında eleman çalıştırmak yasaktır. 4857 sayılı kanun kapsamında koruma altına alınan asgari ücret ödemeleri, en geç bir ay içerisinde yatırılmak zorundadır. 20 günden fazla geciken ödemelerde asgari ücretli çalışan, iş görme edimini yerine getirmekten kaçınma hakkına sahiptir.

Yani asgari ücretli, ücretin gecikmesi veya hiç ödenmemesi halinde iş akdini feshetme ve kıdem tazminatı talebinde bulunma hakkına sahiptir.

Peki asgari ücretle çalışan işlerin diğer hakları nelerdir?

MAAŞINI TAM OLARAK İSTEME HAKKI: İşçi ücretini eksiksiz şekilde isteme hakkına sahiptir. Maaşı eksik ya da geç yatırılan işçi hukuki yollara başvurabilir.

SİGORTA İSTEME HAKKI: Yasalarla zorunlu hale getirilen bu temel hak, her kurum tarafından sağlanmalıdır. Deneme süresi adı altında sigortasız işçi çalıştırılması kanuna aykırıdır ve mutlaka hukuken müdahale edilmesi gerekmektedir.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HAKKI:Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı, asgari ücretle çalışan işçilerin temel haklarından birisidir.. Haksız yere işten çıkarılan ya da kurum kaynaklı bir problemden dolayı işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenir. İşten çıkarma ya da işten ayrılma sürecinde belli bir süre önceden karşı tarafa bildirilmesi gerekir. Bu bildirilmezse ödenen paraya ihbar tazminatı adı verilir.

YILLIK İZİN HAKKI: Kanunda olan bir haktır ve bir yılını dolduran işçi ücretli izin hakkını kullanmalıdır.

HAFTALIK TATİL HAKKI: : İşçinin haftada en az bir gün tatil yapma hakkı vardır ve bu yasal bir zorunluluktur.

MOLA (KISA DİNLENME)HAKKI: İşçilere gün içinde dinlenme hakkı tanınması da yasal bir zorunluluktur. Mesai süresi günlük çalışma saatlerine göre belirlenmekte olup mesai saatlerine dahil edilmemektedir.

İŞE DÖNÜŞ HAKKI:Asgari ücretlilerin işe iade davası açma hakkı vardır. Haksız yere işten çıkarılan işçiler işe iade davası açarak işe dönebilirler.

SGKREHBERİ

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
Hüseyin
Bunların hiç biri verilmiyor.