NORM KADRO YÖNETMELİĞİNİN YANLIŞ UYGULANMASI ADALETSİZLİĞE NEDEN OLMAKTADIR

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı özür durumu atamalarında bir yanlışa imza atarak, özür durumu atamalarında öğretmenlerin normunu normu olmayan okullara vererek norm fazlası olarak atamıştır.
10 Eylül 2019 13:24

 Norm fazlası olarak atanan bu öğretmenler zaman içinde norm içinde kalmaktadır. 2018’den önce son 5 yıldır ataması il içe milli eğitim müdürlüklerine yapılan öğretmenlerin hizmet puanları 2018’den sonra ataması yapılan öğretmenlerden yüksek olmasına rağmen, halen kadrosu milli eğitim müdürlüklerindedir. Bu öğretmenler uzak köy veya büyükşehirlerde mahallelere görevlendirilerek bir hak kaybına uğramaktadırlar.

Önümüzdeki norm kadro fazlası atama döneminde öğretmenler, kadrosu halen milli eğitim müdürlüklerinde olan ve son 2 yıldır okullara norm kadro fazlası atanan öğretmenlerle birlikte adil bir atama sürecinde değerlendirilmelidir. Yönetmeliğe uygun olmayan ve vicdanları yaralayan bu tür atamaların sonlandırılması ve yönetmeliğe uygun atamaların yapılmasını talep etmekteyiz.

Dava süreçlerine girmeden sendika olarak durumun düzeltilmesini istiyoruz. Anadolu Eğitim Sendikası olarak, Milli Eğitim Bakanlığına konu ile ilgili başvuru yaptık ve mağduriyetin giderilmesini talep ettik.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI   

Sayı:  1384-19/5423 Konu: Norm Kadro Yönetmeliği Yanlış Uygulanmaktadır

Tarih:10/09/2019  

İlgi:  a) 17/04/2015 Tarih ve 29329 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği  

      b) 18/06/2014 Tarih Ve 29034 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik  

Bilindiği üzere Bakanlığınız tarafından 2018 yaz tatili özür durumu atamaları atama döneminde, ataması herhangi bir okula norm içinde yapılmayan öğretmenler, normu olmayan okullara verilerek norm fazlası olarak atanmıştır. Bu okullardaki norm fazlası öğretmenler muhtelif boş okullarda izinli olan öğretmenlerin yerinde değerlendirilmiştir.

Sonraki zamanlarda emekli olan veya tayini çıkan öğretmenlerin yerine norm içinde kalarak, yasal olmayan bir durumun gerçekleşmesine neden olunmuştur. 2018’den önce son 5 yıldır ataması il içe milli eğitim müdürlüklerine yapılan öğretmenlerin, hizmet puanı norm içinde kalan 2018’den sonra ataması yapılan öğretmenlerden yüksek olmasına rağmen, halen kadrosu milli eğitim müdürlüklerindedir.

Bu öğretmenler uzak köy veya büyükşehirlerde mahallelere görevlendirilerek bir hak kaybına uğramaktadırlar. Önümüzdeki norm kadro fazlası atama döneminde öğretmenler, kadrosu halen milli eğitim müdürlüklerinde olan ve son 2 yıldır okullara norm kadro fazlası atanan öğretmenlerle birlikte adil bir atama sürecinde değerlendirilmelidir.

Yönetmeliğe uygun olmayan ve vicdanları yaralayan bu tür atamaların sonlandırılması ve yönetmeliğe uygun atamaların yapılmasını talep etmekteyiz. Konu ilke ilgili il milli eğitim müdürlükleri uyarılarak durumun düzeltilmesi ve tarafımıza bilgi verilmesi hususunda;

Gereğini arz ederiz. 

 


SENDİKA BÜLTENİ

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...