23 EKİM 2019 TARİHLİ VE 30927 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

23 Ekim 2019 Tarihli ve 30927 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
23 Ekim 2019 07:47

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün İlişik Çekince ile Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1687)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1688)

YÖNETMELİKLER

–– Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ağaçlandırma Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/10/2019 Tarihli ve 8889 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/10/2019 Tarihli ve 8890 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/9/2019 Tarihli ve 2016/73086 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/9/2019 Tarihli ve 2015/7352 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

sendikabulteni.com
Bu haberin tüm hakları sendikabulteni.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...