23 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ VE 30867 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

23 Ağustos 2019 Tarihli ve 30867 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
23 Ağustos 2019 07:57

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

— Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/291, 292, 293, 294)

YÖNETMELİKLER

— Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:?392)

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:?393)

— 2019 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

— 2019 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2019 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2019 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

sendikabulteni.com
Bu haberin tüm hakları sendikabulteni.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...