22 EKİM 2019 TARİHLİ VE 30926 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

22 Ekim 2019 Tarihli ve 30926 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
22 Ekim 2019 07:27

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

— Muğla Bodrum Torba ve Çevresi ile Muğla Bodrum Kızılağaç İçmeler Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1671)

— Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1672)

— Göreme Vadisi ve Çevresindeki Alanın Milli Park Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 30/10/1986 Tarihli ve 86/11135 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1673)

— Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 120.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1674)

— Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1675)

— Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1676)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

–– Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136)

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2019 Tarihli ve 2015/4787 Başvuru Numaralı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2019 Tarihli ve 2016/71110 Başvuru Numaralı Kararı

DÜZELTME: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/10/2019 Tarihli ve 8878 Sayılı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

sendikabulteni.com
Bu haberin tüm hakları sendikabulteni.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...